รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Wrightia antidysenterica ( ពុទ្ធស, ផ្កាពុទ្ធស)

Spread the love
Wrightia antidysenterica ( ពុទ្ធស, ផ្កាពុទ្ធស)

Wrightia antidysenterica ( ពុទ្ធស, ផ្កាពុទ្ធស)


Scientific name: Wrightia antidysenterica.
Khmer name: ពុទ្ធស, ផ្កាពុទ្ធស.
English name: Snowflake, Arctic snow.

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: