ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពងមាន់ចំហុយ
อ่านว่า : โปง ม็วน จ็อม ฮย
แปลว่า : ไข่(ไก่)ตุ๋น
ภาษาอังกฤษ : Steamed Egg

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ធ្វើពងមាន់ចំហុយ តែម៉េចមិនឆ្ងាញ់ដូចគេអញ្ចឹង?
อ่านว่า : ทล็วบ ทเวอ โปง ม็วน จ็อม ฮย แตย์ เม็กจ์ เมิน ชงัยญ์ โดย เก อังญ เจิ๊ง?
แปลว่า : เคยทำไข่ตุ๋นเอง ทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเขาเลยอ่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %