សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ
อ่านว่า : สักจ์ จรูก ชา มเรี๊ยะฮ์ ปเริว
แปลว่า : ผัดกะเพราหมู
ภาษาอังกฤษ : Fried pork with hot basil

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃថាសាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅខ្មែរអត់សូវឆ្ងាញ់ ព្រោះអត់ហិរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด ไทย ทา สักจ์ จรูก ชา มเรียะฮ์ ปเริว คแมย์ อ็อด โซว ชงัยญ์ ปโร๊ะฮ์ อ็อด เฮิวล์
แปลว่า : คนไทยว่าผัดกะเพราหมูเขมรไม่ค่อยอร่อย เพราะไม่เผ็ด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខជើងជ្រូក
อ่านว่า : คอ เจิง จรูก
แปลว่า : พะโล้ขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Braised pork legs

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខជើងជ្រូកខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ม๊ะ คญม โจวล์ เจิด ญำ คอ เจิง จรูก คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แม่ผมชอบกินพะโล้ขาหมูมาก

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីដុតអំបិល
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์
แปลว่า : ปลาเผา
ภาษาอังกฤษ : Grilled Fish

ตัวอย่าง : ត្រីដុតអំពិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរ សាក់មើលទៅ។
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์ ก็ ชงัยญ์ แดย์ สะก์ เมิวล์ เติ้ว
แปลว่า : ปลาเผาก็อร่อยน่ะ ลองดูสิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់អាំង
อ่านว่า : ม็วน อัง
แปลว่า : ไก่ย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grilled Chicken

ตัวอย่าง : ចង់សាកញ៉ាំមាន់អាំងបែបខ្មែរអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ ม็วน อัง แบย์บ คแมย์ อ๊อด?
แปลว่า : อยากกินไก่ย่างแบบเขมรไหม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡាបសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูก
แปลว่า : ลาบหมู
ภาษาอังกฤษ : Laab Pork

ตัวอย่าง : ឡាបសាច់ជ្រូកខ្មែរអត់ហិរដូចឡាបថៃទេ។
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูป คแมย์ อ็อด เฮิวล์ โดยจ์ ลาบ ไทย เต
แปลว่า : ลาบหมูเขมรไม่เผ็ดเหมือนลาบไทยน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រហិតត្រី
อ่านว่า : ปรอ เหิด (จำไว้น่ะครับ พยัญชนะ + ិ  เอะ + ត ออกเสียงว่า เอิด)
แปลว่า : ลูกชิ้น/ทอดมันปลา
ภาษาอังกฤษ : Deep fried fish dumpling

ตัวอย่าง : ប្រហិតត្រីជាមួយទឹកជ្រលក់គេឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ปรอ เหิด ตแร็ย เจีย มวย เติก จโร โล๊ะ เก ชงัยญ์ น่ะฮ์
แปลว่า : ทอดมันปลากับน้ำจิ้มเขาอร่อยมาก

ป.ล.
ប្រហិត ปรอเหิด คืออาหารที่เอาเนื้อสัตว์มาบด จะทอดจะลวก หรือจะรูปทรงไหนก็ได้ แต่ภาษาไทยเรียกได้สองแบบ ถ้าแบนๆ ก็ทอดมัน ถ้ากลมๆ ก็ลูกชิ้น เท่านั้นเองครับ อิอิอิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:4 Second
ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជ្រូកឆាជូអែម, ឆាជូអែមសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : จรูก ชา จู แอย์ม, ชา จู แอย์ม ซักจ์ จรูก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานหมู
ภาษาอังกฤษ : Stir fried pork with sweet and sour vegetables

ตัวอย่าง : ឆាជូអែមជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ។
อ่านว่า : ชา จู แอย์ม เจีย มโฮบ แดย์ล คญม โจวล์ เจิด เจียง เก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานเป็นอาหารที่ฉันชอบที่สุด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សាលាដបង្គា-สลัดกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាលាដបង្គា
อ่านว่า : ซาหลาด บ็อง เกีย
แปลว่า : สลัดกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Shrimp Salad

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំសាលាដបង្គានៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរៀប។
อ่านว่า : คญม ญำ สลัด บ็องเกีย เนิว โคชนียะทาน มวย ก็อน แลย์ง เนิว แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : ฉันได้กินสลัดกุ้งที่ภัตคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเสียมเรียบ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ណែម-แหนมเนือง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ណែម
อ่านว่า : แณย์ม
แปลว่า : แหนม
ภาษาอังกฤษ : fish spring rolls

ตัวอย่าง : ណែមជាអាហារប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។
อ่านว่า : แนย์ม เจีย อาฮา ปรอจำ ปรอเต๊ะฮ์ เวียดนาม
แปลว่า : แหนมเป็นอาหารประจำชาติเวียดนาม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บ็อย์ญ จก/ นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Thai/Khmer noodle

ตัวอย่าง : ឃ្លានហើយនៅ? ញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចានសិនល្អទេ?
อ่านว่า : คเลียน เฮิว์ย เนิ๊ว? ญำ นม บัย์ญ จก มวย จาน เสิน ละออ เต๊?
แปลว่า : หิวแล้วหรือยัง? เอาขนมจีนสักจาน/ถ้วยก่อนดีไหม?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %