ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ងោរជ្រក់បង្កង
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง
แปลว่า : ต้มยำกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Tomyam Shrimp

ตัวอย่าง : ស្ងោរជ្រក់បង្កងភាសាថៃហៅថាតុមយ៉ាំគុង។
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง เพียซา ไทย เฮาทา ต้มยำกุ้ง
แปลว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง ภาษาไทยเรียกว่า ต้มยำกุ้ง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %