ទ្រើង-ร้าน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:4 Second
ទ្រើង-ร้าน ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្រើង-ร้าน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទ្រើង
อ่านว่า : ตเริง
แปลว่า : ร้าน
អានថា : រ៉ាន
ภาษาอังกฤษ : Water melon climber, just like grape climber

ตัวอย่าง : អ្នកដែលឃើញគេដាំឪឡឹកឲ្យឡើងទ្រើងទេ?
อ่านว่า : เนียะ แดว์ล เคิงญ์ เก ดำ เอิว เฬิก ออย เลิว์ง ตเริง เต๊?
แปลว่า : คุณเคยเห็นเขาปลูกแตงโมให้ขึ้นร้านไหม
អានថា : ឃុនឃើយហ៊េនខ៎ៅវព្លូកទែងម៉ូហ់ៃឃឹនរ៉ានម៉៎ៃ?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %