មឹកឆាម្រេចខ្ចី-ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : មឹកឆាម្រេចខ្ចី
อ่านว่า : มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย
แปลว่า : ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน
ภาษาอังกฤษ : Fried squid with green pepper

ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ? ចង់សាកមឹកឆាម្រេចខ្ចីមើលអត់?
อ่านว่า : คเลียน บาย เฮิว์ย เนิ๊ว? จ็อง สาก มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย เมิวล์ อ๊อด?
แปลว่า : หิวข้าวยัง อยากลองปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อนดูไหม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %