គន្លឹះ-เคล็ดลับ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
គន្លឹះ-เคล็ดลับ ภาษาเขมรวันละคำ

គន្លឹះ-เคล็ดลับ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គន្លឹះ
อ่านว่า : ก็น ลึฮ์
แปลว่า : กลอน, เคล็ดลับ
ภาษาอังกฤษ : Tip

ตัวอย่าง : គន្លឹះពិសេសសំរាប់កុំឲ្យប្ដីមានស្រីនៅខាងក្រៅ គឺអនុញ្ញាតឲ្យប្ដីយកស្រីមកក្នុងផ្ទះ។
อ่านว่า : ก็นลึฮ์ ปิเซะฮ์ ซ็อมรับ กม ออย บเด็ย เมียน ซแร็ย คาง กเรา พเตี๊ยะฮ์  กือ อนุญาติ ออย บเด็ย โหยก ซแร็ย หโมก กนง พเตี๊ยะฮ์
แปลว่า : เคล็ดลับพิเศสในการหยุดสามีไม่ให้มีผู้หญิงขางนอก ก็คืออนุญาติให้สามาพาผู้หญิงเข้าบ้านได้

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %