ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:5 Second
ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្រូចពោធិសាត់
อ่านว่า : กโรยจ์ โปสัด
แปลว่า : ส้มเขียวหวาน
អានថា : សុំឃ៎ាវវ៉៎ាន
ภาษาอังกฤษ : a kind of range planted in northern provinces of Cambodia

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះក្រូចពោធិសាត់ថ្លៃណាស់ ព្រោះអត់សូវមានអ្នកដាំ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ กโรยจ์ โปสัด ทไล น่ะ ปโร๊ะฮ์ อ็อด โซวเมียน เนียะก์ ดำ
แปลว่า : ทุกวันนี้ส้มเขียวหวานแพงมากเพราะไม่ค่อยมีคนปลูก
អានថា : ធុកវ៉ាន់នីសុំឃ៎ាវវ៉៎ានភែងម៉ាកផ្រក់ម៉ៃខយ់មីឃន់ព្លូក

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %