ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:5 Second
ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្រូចពោធិសាត់
อ่านว่า : กโรยจ์ โปสัด
แปลว่า : ส้มเขียวหวาน
អានថា : សុំឃ៎ាវវ៉៎ាន
ภาษาอังกฤษ : a kind of range planted in northern provinces of Cambodia

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះក្រូចពោធិសាត់ថ្លៃណាស់ ព្រោះអត់សូវមានអ្នកដាំ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ กโรยจ์ โปสัด ทไล น่ะ ปโร๊ะฮ์ อ็อด โซวเมียน เนียะก์ ดำ
แปลว่า : ทุกวันนี้ส้มเขียวหวานแพงมากเพราะไม่ค่อยมีคนปลูก
អានថា : ធុកវ៉ាន់នីសុំឃ៎ាវវ៉៎ានភែងម៉ាកផ្រក់ម៉ៃខយ់មីឃន់ព្លូក

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ภาษาเขมร หมวด: ทิศ ទិស

Read Time:11 Second

ทิศ Direction ទិស

เคยนำเสนอมาแล้วคำว่าทิศน่ะครับ คลิกไปอ่าน

ทิศ ภาษาเขมรเรียก ទិស ตึ๊ฮ์
ทิศหลักทั้งสี่ที่ใช้บ่อย
แล้วจะท่อง ส่วนมากก็เริ่มจากทิศตะวันตก

ទិសខាងលិច ตึ๊ฮ์ คาง เล็กจ์ = ทิศตะวันตก
ទិសខាងកើត ตึ๊ฮ์ คาง เกิว์ด = ทิศตะวันออก
ទិសខាងជើង ตึ๊ฮ์ คาง เจิง = ทิศเหนือ
ទិសខាងត្បូង ตึ๊ฮ์ คาง ตโบง = ทิศตะใต้

เรียกย่อๆว่า
เล็กจ์ เกิว์ด เจิง ตโบง = ตก ออก เหนือ ใต้

ส่วนทิศทั้งแปด เขมรไม่ค่อยใช้คำว่าเฉียงน่ะครับ 
แล้วจะท่อง ส่วนมากก็เริ่มจากทิศตะวันออก

 ภาษาเขมร  อ่านว่า แบบไทย แบบอย่างง่าย
 បូព៌  โบ  บูรพา  ตะวันออก
 អាគ្នេយ៍  อาคเนย์  อาคเนย์  ตะวันออกเฉียงใต้
 ទក្សិណ  เตี๊ยะเซิน  ทักษิณ  ใต้
 និរតី  นิระแด็ย  หรดี  ตะวันออกเฉียงใต้
 បស្ចិម  ปัย์จ เจิม  ประจิม  ตะวันตก
 ពាយ័ព្យ  เปีย ยั๊วบ  พายัพ  ตะวันตกเฉียงเหนือ
 ឧត្ដរ  อุดอ  อุดร  เหนือ
 ឦសាន  แอ็ย ซาน  อีสาน  ตะวันออกเฉียงเหนือ
0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %