รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Hymenachne amplexicaulis ( ចាផ្លង, ស្មៅចាផ្លង )

Spread the love
Hymenachne amplexicaulis ( ចាផ្លង, ស្មៅចាផ្លង )

Hymenachne amplexicaulis ( ចាផ្លង, ស្មៅចាផ្លង )


Scientific name: Hymenachne amplexicaulis, Sacciolepis interrupta,
Khmer name: ចាផ្លង, ស្មៅចាផ្លង,
English name: Water straw grass.

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: