ในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนเสาไฟฟ้ามีผัก

ในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนเสาไฟฟ้ามีผัก

ความคิดเห็น