รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Crotalaria mucronata, Crotalaria striata (ចង្រ្កងស្វា)

Spread the love
Crotalaria mucronata, Crotalaria striata (ចង្រ្កងស្វា)

Crotalaria mucronata, Crotalaria striata (ចង្រ្កងស្វា)


Scientific name: Crotalaria mucronata, Crotalaria striata,
Khmer name:​ ចង្រ្កងស្វា, ដើមចង្រ្កងស្វា,
English name: Smooth rattlebox plant.

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: