รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Category Archives: រូបភាព-รูปภาพ

ใครทราบ นี่คืออะไร

ใครตอบได้มั่ง

តុក្កតា ASEAN Cartoon การ์ตูนอาเซียนชุดใหม่

กราบขออภัยเจ้าของภาพแท้ๆด้วยน่ะครับ ผมโหลดจากเฟสอีกที จอให้แฟนเพจเอาไปใช้งานตามความเหมาะสม แล้วก็ขออวยพรให้เจ้าของภาพมีแต่ความสุขนะครับ

ព្រះពុទ្ធ

คนเขมรเขาเรียก วิเฮียร์กรึส์

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in

การเมืองไทยและเขมรช่วงนี้ทำไมเหมือนกันจัง

อยาให้ท่านอ่านให้จบ การเมืองไทยและเขมรช่วงนี้ทำไมเหมือนกันจัง ฮุนเซ็นเอ่ย โจ๊ะฮ์ เจงญ์ โตว นี่เป็นเสียงที่เขาตระโกนกัน โดยมีผู้นำหลายคนถือไมโครโฟนพูดนำก่อนว่า ” ฮุนแซนเอ่ย ” แล้วคนที่ได้ยินเสียงนี้ก็ตระโกนตอบว่า ” โจ๊ะฮ์ เจ็งญ์ โตว ” ความหมายก็คือ ฮุนเซ็น ออกไป ๆๆๆ นั่นแหละ น่าจะพอๆกับเหตุการบ้านเมืองไทย

ปราสาทนครวัดจากมุมบน

ดูจากมุมนี้สวยงามมาก ใครเคยไปเที่ยวมาแล้วบ้างครับ ดูภาพเหมือนเล็กนิดเดียว แต่จริงแล้วนครวัดยิ่งใหญ่มากครับ

แมลงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร

จำได้ว่าสมัยเด็กชอบจับมาเล่นมาก มันมีไม่มาก แล้วถ้าใครจับได้ จะเอาติดตัวไม่ปล่อยเลย สีมันสวยมาก น่ารัก ไม่กัด แล้วชอบกินยอกมะขามเทศ เด็กแถวบ้านผมทุกวันนี้คงไม่เล่นแบบเด็กรุ่นผมอีกแล้วแหละ เพราะเขามีของเล่นเยอะ แมลงตัวนี้เขาเรียกว่า កំភេម (ก็อม เภม) ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไร

12 วิธี สร้าง Gallery เก็บความทรงจำ

เราทุกคนย่อมมีความทรงจำ มีช่วงเวลาดีๆ ของชีวิตที่อยากจะเก็บบันทึกเอาไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหน เราก็ยังมีภาพเป็นที่ระลึกช่วงเวลาที่ดีเหล่านั้น การใช้กรอบรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถเก็บความทรงจำเอาไว้ได้ แต่ปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักใช้กรอบรูปโดยเลือกที่จะโชว์ภาพต่างๆ ไปรอบๆ บ้าน ซึ่งเราเห็นว่าความจริงแล้วควรที่จะทำให้เป็นมุมรูปถ่ายไปเลยนั้นน่าจะดี กว่า วันนี้เราเลยมีทริกในการตกแต่งบ้านด้วยรูปภาพแบบต่างๆ มาฝากทุกคนค่ะ หวังว่ามันจะเป็นไอเดียที่ดีที่ทำให้คุณสามารถมีแกลอรี่ความทรงจำไว้ที่บ้าน ได้อย่างสวยงาม 1.ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วยเฟรมสไตล์วินเทจ คุณอาจจะใช้กรอบรูปไม้เก่าๆ หน่อยจากนั้นก็ใช้เส้นลวดขึงเป็นชั้นๆ ติดรูปของความทรงจำเข้าไปด้วยไม้หนีบ เท่านี้ก็มีมุมรูปถ่ายที่น่าจดจำแล้ว!