รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Category Archives: ភាសាអង់គ្លេស-ภาษาอังกฤษ

TOEIC Tips คำถามประเภทค้นหารายละเอียด (Detail Question)

คำถามแบบนี้จะถามรายละเอียดซึ่งปรากฎใน passage มักจะเริ่มต้นด้วยวลี “ According ot the passage ,…….” หรือ “ According to the author ,…..” Tip : คำตอบของคำถามประเภทนี้หาได้โดยตรงจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งบางครั้งอาจมีการแปลงคำพูดหรือโครงสร้างไปบ้าง โดยความหมายคงเดิม

Reference คืออะไร

Reference คือ คำอ้างอิงที่ใช้แทน กลุ่มคำหรือประโยคที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง หรืออาจจะกล่าวต่อไปนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำเดิม ช่วยให้เรื่องที่อ่านกระชับความ ไม่เยิ่นเย้อ ดังนั้น การหาคำอ้างอิงในข้อความจะช่วยให้ผู้อ่านทราบความเกี่ยวพัน ความต่อเนื่องของข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านยิ่งขึ้น คำอ้างอิงที่พบบ่อยๆ มีดังนี้ 1. Demonstrative Pronouns คือ สรรพนามที่ชี้เฉพาะ ได้แก่ This ,

Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย เขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน

พวกเราเขียนและพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เพราะว่าเราถูกสอนอยู่เพียง 2 ส่วนคือ คำศัพท์ (Vocabulary) และ ไวยากรณ์ (Grammar) แต่ในความเป็นจริง คือ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นกลุ่มคำ ไม่ใช่นำคำศัพท์แต่ละคำมาเรียงต่อกันเป็นประโยคเหมือนภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น “ฉันไปโรงเรียน” ฝรั่งใช้ I go to school. ไม่ใช่ I

คำว่า Dude ใช้อย่างไง

A: Dude, do you wanna go eat?      (แกอยากไปกินข้าวมั้ย) B: Sure. Where?      (ไป ที่ไหนเอ่ย) B: I dunno. Let's just play it by ear.     

คำที่ใช้เรียกเพื่อน และคำย่อของวัยรุ่นอะเมริกัน

ส่วนคำว่าเพื่อน ถ้าไช้เรียกเพื่อนชายจำไช้ Dude,man,dawg,dizzle ถ้าเป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนแถวบ้าจะไช้ homeboy, home, homie ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนๆที่สนิทจะไช้Cuz พี่น้องชายและเพื่อนสนิทจะไช้ bro มาจาก brother เพื่อนผู้หญิงจะเรียกว่า girl,homegirl เพื่อนหลายๆคน(รวมหญิงชาย) Guys,you guys   y’ll มาจากyou all   peeps มาจาก people fellas ไช้เรียกเพื่อนชายหลายๆคน ต่อไปจะพูดถึงคำที่ทำไห้2คำรวมเป็น1 grimme คือ

การทักทาย วัยรุ่นอเมริกัน

การทักทาย วัยรุ่นอเมริกันจะไช่คำว่า Holla หรือ Holler หรือ Yo และ Hey เช่น Vaidas : Yo, Ken.             (หวัดดี เคน) Benji : Hey,what up?           (หวัดดี เพื่อน) ถ้ามีคนทักว่าWhat’s up? หรือ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ-Telling time in English

การถามเกี่ยวกับเวลา (Asking about time) การถามเวลาที่ใช้ในภาษาพูด 1.Do you have time? 2.What time do you make it? การถามเวลาอย่างสุภาพ 1.What’s the now? 2.Have you got

‘Oldest English words’ identified

Medieval manuscripts give linguists clues about more recent changes Some of the oldest words in English have been identified, scientists say. Reading

Unit 31 Position of adjectives

Main points * There are two main positions for adjectives: in

Unit 33 Adjective + `to’ or `that’

Main points * Adjectives used after link verbs are often followed

Unit 32 Order of adjectives

Main points * You put opinion adjectives in front of descriptive

Unit 34 `-ing’ and `-ed’ adjectives

Main points * Many adjectives ending in `-ing’ describe the effect

Unit 35 Comparison: basic forms

Main points * You add `-er’ for the comparative and `-est’

Unit 36 Comparison: uses

Main points * Comparative adjectives are used to compare people or

Unit 39 Adverbials of manner

Main points * Most adverbs of manner are formed by adding

Unit 37 Other ways of comparing

Main points * This includes words like: `as…as’, `the same (as)’

Unit 38 Adverbials

Main points * Adverbials are usually adverbs, adverb phrases, or prepositional

Unit 40 Adverbials of time

Main points * Adverbials of time can be time expressions such as `last night’. * Adverbials of time can be prepositional phrases

Unit 41 Frequency and probability

Main points * This includes words like: `always’, `ever’, `never’, `perhaps’,

Unit 42 Adverbials of duration

Main points * `Already’ is used to say that something has happened earlier than expected. * `Still’ is used to say that

Unit 43 Adverbials of degree

Main points * Adverbs of degree usually modify verbs. * Some adverbs of degree can modify adjectives, other adverbs, or clauses. 1 You