รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Category Archives: ចំណេះដឹងទូទៅ-ความรู้ทั่วไป

ចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร:ចាក់សាំង อ่านว่า:จะซัง แปลว่า:เติมน้ำมัน អានថា: ទើមណាមម៉ាន់ ภาษาอังกฤษ:to refill gasoline ตัวอย่าง: តើឡានមួយណាចាក់សាំងពេញមុនគេ? อ่านว่า:

កន្ទុយ-หาง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร: កន្ទុយ อ่านว่า: ก็อนตุย แปลว่า: หาง អានថា: ហា៎ង ภาษาอังกฤษ: tail ตัวอย่าง: អុញ! កន្ទ្ទុយអីនឹង? อ่านว่า:

ดีมาก. คำคมภาษาอังกฤษ…

1. Before middle age – Do not fear! “ก่อนวัยกลางคน ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว” 2. After middle age – Do not regret! “หลังวัยกลางคน ก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจอีกแล้ว” 3. Enjoy your life

លប់ចោល-ยกเลิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร: លប់ចោល อ่านว่า: ลบ จอล (สะกดกับ ล ลิงน้ะครับ) แปลว่า: ยกเลิก หรือ ลบทิ้ง អានថា: យក់ លើក់ ឬ លប់ធីង ภาษาอังกฤษ: To cancel ตัวอย่าง: ត្រាំ លប់ចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចតំបន់គ្មានយោធានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ។ อ่านว่า:

รูปร่างหน้าตาที่เลือกเองไม่ได้

ข้อความจาก #หมอมินบานเย็น หมอเองมีโอกาสดูคลิปยูทูปที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาของดาราเกาหลีที่มีชื่อเสียงหลายๆคน ว่าคนนี้หน้าตาไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ หนึ่งในนั้นคือดาราเกาหลีที่คนไทยมากมายชื่นชอบ ก็คือ กงยู เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ทำให้รู้สึก

ใครทราบที่นี่ที่ไหนครับ

ใครเคยไปบ้าง

สวยมาก

ปราสาทนครวัดสีทอง

ข้อสอบชีวิต 4 ข้อ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ก่อนตาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพร บุษราทิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เปรียบเทียบชีวิตคนเราเหมือนการทำข้อสอบ 4 ข้อเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องสอบผ่านให้ได้…ลองมาเช็กกันว่า คุณผ่านได้กี่ข้อแล้ว . ?ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรง เรื่องพื้นฐานในชีวิตคนเราคือการมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอและเจริญสติตลอด . ?ข้อที่ 2 มีคนข้างตัวดี คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อน จะเป็นแบบใดก็ล้วนเป็นคนดี อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยก็ควรเลือกให้ดี ถ้าเลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ไม่ใช่เลือกมาแล้วปล่อยปละละเลย

อย่าลงไปน่ะ

កុំចុះទៅអីណា…. อย่าลงไป… ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ប្រាប់ថាអត់មានអីទេ កុំចុះ ╬═╬ ฟังรึเปล่า, อย่าลงไป ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ មើល៍? ប្រាប់ថាកុំចុះទៅ ក្បាលរឹងមែស៍? ╬═╬ ฮาโหล? ฉันบอกอย่าไป ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ អុញ! ក្បាលរឹងមែន!! ឈប់ភ្លាម ឭអត់ ╬═╬ อย่าลงไปปป!~! หยุดด ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ម៉ែអាថ្លែន រឹងមែនគាត់នេះ! ╬═╬ โอเค.. ถ้าคุณต้องการแบบนี้ละก็ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬

สุขสันต์วันลอยกระทง

ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

วันนี้วันเปิดภาคเรียนวันแรกของทั้งไทยและกัมพูชา

วันนี้มาถึงโรงเรียนแอบเปิดเฟสก็เจอเพื่อนที่บ้านเกิด(พนมเปญ)โพสว่าเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก ก็เลยตกใจทำไมมันตรงกับโรงเรียนที่ผมทำงานอยู่ดีแท้ เป็นปีแรกที่เห็นภาพนี้ครับ แต่ยังไรก็ตามเราเปิดคนละภาคเรียนครับ ทางกัมพูชาเปิดภาคเรียนแรก นักเรียนขึ้นชั้น ส่วนทางไทยเปิดภาคเรียนที่สองครับ คำว่าเปิดเทอม ภาษาเขมรที่เขาพูดบ่อยๆคือ ចូលកង โจล กอง ส่วนปิดเทอม ก็ វ៉ាកង วา กอง มาจากภาษาฝรั่งเศษ vacances

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงครองราชย์ครบ 13 ปี

29 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงครองราชย์ครบ 13 ปี By: Aj. Viroj

ว่างั้นแหละ

บ้านเมืองของฉัน มุ่งแต่จะซื้ออาวุธสงคราม โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน แต่….อันที่จริงบ้านเมืองของฉันมักจะรบกันเองเสียมากกว่า Cr: Viroj Tuntikula

អូន/បងសម្លាញ់-ที่รัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

คู่รักชาวแคมร์เขาเรียกกันยังไง อันนี้ไม่ต่างกับไทยครับ มีตะเอง ที่รัก อะไรต่างๆ นานา แต่ถ้าให้ตรงตัวก็มี អូន/បង សម្លាញ់ อ่านว่า โอน/บอง ซ็อม ลัญ อ้าว มี / ด้วย แล้วใช้ไงอ่ะ เอ๊ะ… ไอ้ตัวสะกดกับญหญิงนี้มันใช่แมา ภาษาเขมร: อ่านว่า: แปลว่า: អានថា: ภาษาอังกฤษ: ตัวอย่าง: อ่านว่า:

สวยมาก

เชื้อไม่ทิ้งแถว…..ถอดแบบมาจากความเป็นลูกหลานเหลนโหลนของกษัตริย์ชัยวรมัน Cr: Viroj Tuntikula

จากครูเกษียณ

​เมื่อตอนเราเป็นครู  เราทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อโรงเรียนของเรา เพื่อนักเรียนของเรา  ยอมทิ้งครอบครัว  ทิ้งลูก ทิ้งบ้านเรือน  ทิ้งข้าวของที่มีค่าในบ้านให้สุนัขเฝ้าบ้าน. ตอบแทนสุนัขด้วยอาหารเหลือๆ วันละ 1 -2  มื้อ เราใช้เวลาเอาใจใส่โรงเรียน  นักเรียน  มากกว่า ครอบครัว และสมบัติของตัวเอง  ต้องใช้สมอง  ใช้กำลัง  ใช้ความรู้

មិនជឿកុំប្រមាថ!! ផ្ទះ ៧ប្រភេទ ដែលអ្នកមិនគួររស់នៅ បើមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររាសីដាក់

មិនជឿកុំប្រមាថ ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ 

សេចក្ដីសំបុត្រ!  ជូនចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់ 

សេចក្ដីសំបុត្រ!  ជូនចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់   ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ តើកូនសុខសប្បាយដែរទេ? ម៉ែសុខសប្បាយជាធម្មតាទេ  កុំបារម្មណ៍ពីម៉ែអី  ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ កូនមិនចាំបាច់មកលេងម៉ែទេ ព្រោះកាលពីភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំទៅម៉ិញ​ ម៉ែបានលក់ស្រូវដើម្បីផ្ញើឱ្យកូន ជាសោហ៊ុយធ្វើដំណើរមកលេងម៉ែ ហើយពេលកូនត្រឡប់ទៅវិញម៉ែក៏បានទៅសងថ្លៃស្រាដែលកូនបានជឿចិនយកមកផឹកស៊ីរួចហើយដែរ  ម៉ែសុខសប្បាយទេ កូនមិនបាច់មកទេឆ្នាំនេះ៕   ពីម្តាយ

ให้ทาย เขาทำอะไรกันที่นี่

ตอนนี้ผมอยู่ที่สวรรณะเขต(สะกดถูกไหมหรอก) สปปลาว วันนี้วันที่ ๓๐ เย็นๆแบบนี้ตามชุมชน ข้างถนนมีหนุ่มสาวตั้งโต๊ะเก้าอี้นั่งรออะไรบางอย่างโดยมีปากกา กระดาษอะไรบางอย่าง พร้อมเครื่องคิดเลขคนละเครื่อง ถามว่าเขานั่งรออะไรกัน แล้วเขาทำแบบนี้เดือนละกี่ครั้ง? ใครไม่รู้ให้ทาย ใครรู้บอกผมด้วย ผมก็ไม่รู้ พอดีผ่านมาเห็นครับ อิอิอิ

ตอนนี้ทำงานอยู่นี่น่ะครับ ครูสอนภาษาอังกฤษ

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ png HD Anuban Buriram Logo มีครูต่างชาติหกคนครับ

อันนี้เนื้อหาเยอะเลยครับ

อันนี้ก๊อปจากที่อื่นมา คิดว่าน่าจะมีตรงกันบ้าง เดี๋ยวว่างๆอัดคลิปสอนเลยดีไหม เอาเป็นว่า สมาชิกเพจถึง 2500เมื่อไหร่ คลิปสอนออกเสียงจะออกทุกอาทิตย์ อ้ะ ลองดู คำสามัญ           คำราชาศัพท์ นอน          =