មឹកឆាម្រេចខ្ចី-ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : មឹកឆាម្រេចខ្ចី
อ่านว่า : มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย
แปลว่า : ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน
ภาษาอังกฤษ : Fried squid with green pepper

ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ? ចង់សាកមឹកឆាម្រេចខ្ចីមើលអត់?
อ่านว่า : คเลียน บาย เฮิว์ย เนิ๊ว? จ็อง สาก มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย เมิวล์ อ๊อด?
แปลว่า : หิวข้าวยัง อยากลองปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อนดูไหม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ
อ่านว่า : สักจ์ จรูก ชา มเรี๊ยะฮ์ ปเริว
แปลว่า : ผัดกะเพราหมู
ภาษาอังกฤษ : Fried pork with hot basil

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃថាសាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅខ្មែរអត់សូវឆ្ងាញ់ ព្រោះអត់ហិរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด ไทย ทา สักจ์ จรูก ชา มเรียะฮ์ ปเริว คแมย์ อ็อด โซว ชงัยญ์ ปโร๊ะฮ์ อ็อด เฮิวล์
แปลว่า : คนไทยว่าผัดกะเพราหมูเขมรไม่ค่อยอร่อย เพราะไม่เผ็ด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខជើងជ្រូក
อ่านว่า : คอ เจิง จรูก
แปลว่า : พะโล้ขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Braised pork legs

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខជើងជ្រូកខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ม๊ะ คญม โจวล์ เจิด ญำ คอ เจิง จรูก คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แม่ผมชอบกินพะโล้ขาหมูมาก

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីដុតអំបិល
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์
แปลว่า : ปลาเผา
ภาษาอังกฤษ : Grilled Fish

ตัวอย่าง : ត្រីដុតអំពិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរ សាក់មើលទៅ។
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์ ก็ ชงัยญ์ แดย์ สะก์ เมิวล์ เติ้ว
แปลว่า : ปลาเผาก็อร่อยน่ะ ลองดูสิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់អាំង-ไก่ย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់អាំង
อ่านว่า : ม็วน อัง
แปลว่า : ไก่ย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grilled Chicken

ตัวอย่าง : ចង់សាកញ៉ាំមាន់អាំងបែបខ្មែរអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ ม็วน อัง แบย์บ คแมย์ อ๊อด?
แปลว่า : อยากกินไก่ย่างแบบเขมรไหม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡាបសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูก
แปลว่า : ลาบหมู
ภาษาอังกฤษ : Laab Pork

ตัวอย่าง : ឡាបសាច់ជ្រូកខ្មែរអត់ហិរដូចឡាបថៃទេ។
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูป คแมย์ อ็อด เฮิวล์ โดยจ์ ลาบ ไทย เต
แปลว่า : ลาบหมูเขมรไม่เผ็ดเหมือนลาบไทยน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រហិតត្រី
อ่านว่า : ปรอ เหิด (จำไว้น่ะครับ พยัญชนะ + ិ  เอะ + ត ออกเสียงว่า เอิด)
แปลว่า : ลูกชิ้น/ทอดมันปลา
ภาษาอังกฤษ : Deep fried fish dumpling

ตัวอย่าง : ប្រហិតត្រីជាមួយទឹកជ្រលក់គេឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ปรอ เหิด ตแร็ย เจีย มวย เติก จโร โล๊ะ เก ชงัยญ์ น่ะฮ์
แปลว่า : ทอดมันปลากับน้ำจิ้มเขาอร่อยมาก

ป.ล.
ប្រហិត ปรอเหิด คืออาหารที่เอาเนื้อสัตว์มาบด จะทอดจะลวก หรือจะรูปทรงไหนก็ได้ แต่ภาษาไทยเรียกได้สองแบบ ถ้าแบนๆ ก็ทอดมัน ถ้ากลมๆ ก็ลูกชิ้น เท่านั้นเองครับ อิอิอิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิมจิ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิ๋มจิ ภาษาเขมรวันละคำ

ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ-กิมจิ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េ
อ่านว่า : จรั๊วะ/จโร๊ะ ซเปย โกเร
แปลว่า : ผักกาดดองเกาหลี, กิมจิ
ภาษาอังกฤษ : Kim chi

ตัวอย่าง : ជ្រក់ស្ពៃកូរ៉េហើយនិងជ្រក់ស្ពៃខ្មែរមានរសជាតិមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានផង។
อ่านว่า : จโร๊ะ ซเปย โกเร เฮิว์ย เนิง จโร๊ะ ซเปย คแมย์ เมียน โร๊ะฮ์ เจียด เมิน โค๊ะฮ์ คเนีย ปนมาน พ๋อง
แปลว่า : ผักกาดดองเกาหลี(กิมจิ)กับผักกาดดองเขมรรสชาตไม่เห็นแตกต่างกันเท่าไหร่เลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:4 Second
ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ជ្រូកឆាជូអែម-ผัดเปรี้ยวหวานหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជ្រូកឆាជូអែម, ឆាជូអែមសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : จรูก ชา จู แอย์ม, ชา จู แอย์ม ซักจ์ จรูก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานหมู
ภาษาอังกฤษ : Stir fried pork with sweet and sour vegetables

ตัวอย่าง : ឆាជូអែមជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ។
อ่านว่า : ชา จู แอย์ม เจีย มโฮบ แดย์ล คญม โจวล์ เจิด เจียง เก
แปลว่า : ผัดเปรี้ยวหวานเป็นอาหารที่ฉันชอบที่สุด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្លោច-ไหม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខ្លោច
อ่านว่า : คะลอว์จ (เขียนไงดีน้อ)
แปลว่า : ไหม้ (เกินสุก)
ภาษาอังกฤษ : Burned, over cooked

ตัวอย่าง : សូមជូនមាន់ដុតខ្លោចមួយទុកជាការលើកទឹកចិត្ត។
อ่านว่า : โซม จูน ม็วน ดด คะลอว์จ มวย ตุก เจีย กา เลิก เติก เจิด
แปลว่า : ขอมอบไก่อบไหม้ตัวหนึ่งเป็นกำลังใจให้น่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី-ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី
อ่านว่า : ม็วน ชา กร็วบ ซวาย จันตี
แปลว่า : ผัดผักไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาษาอังกฤษ : Fried chicken with cashew nut

ตัวอย่าง : អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែ សូមណែនាំមាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី។
อ่านว่า : เนียะก์ แดย์ล โจว์ลเจิด ญำ บ็อนแลย์  โซม แนย์น็วม ม็วน ชา กร็วบ ซวาย จันตี
แปลว่า : ใครที่ชอบกินผัก ขอแนะนำผัดไก่ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សាតេដំឡូងបារាំង-มันฝรั่งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ដំឡូងបារាំងបំពងខ្លាញ់, សាតេដំឡូងបារាំង
อ่านว่า : ด็อมโลง บารัง บ็อมโปง คลัย์ญ, ซาเต ด็อมโลง บารัง(ซาเต ภาษาฝรั่งเศส)
แปลว่า : มันฝรั่งทอด
ภาษาอังกฤษ : Sate Potato

ตัวอย่าง : ឃើញគេសរសេរថាសាតេដំឡូងបារាំង តែមិនដឹងញ៉ាំជាមួយអី?
อ่านว่า : เคิย์ญ เก ซอเซ ทา ซาเต ด็อมโลง บารัง แตย์ เมิน เดิง ญำ เจียมวย แอ็ย
แปลว่า : เห็นเขาเจียนว่าซาเตด็อมโลงบารัง แต่ไม่รู้ว่าเขากินกับอะไร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សាលាដបង្គា-สลัดกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាលាដបង្គា
อ่านว่า : ซาหลาด บ็อง เกีย
แปลว่า : สลัดกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Shrimp Salad

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំសាលាដបង្គានៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរៀប។
อ่านว่า : คญม ญำ สลัด บ็องเกีย เนิว โคชนียะทาน มวย ก็อน แลย์ง เนิว แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : ฉันได้กินสลัดกุ้งที่ภัตคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเสียมเรียบ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ណែម-แหนมเนือง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ណែម
อ่านว่า : แณย์ม
แปลว่า : แหนม
ภาษาอังกฤษ : fish spring rolls

ตัวอย่าง : ណែមជាអាហារប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។
อ่านว่า : แนย์ม เจีย อาฮา ปรอจำ ปรอเต๊ะฮ์ เวียดนาม
แปลว่า : แหนมเป็นอาหารประจำชาติเวียดนาม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บ็อย์ญ จก/ นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Thai/Khmer noodle

ตัวอย่าง : ឃ្លានហើយនៅ? ញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចានសិនល្អទេ?
อ่านว่า : คเลียน เฮิว์ย เนิ๊ว? ญำ นม บัย์ญ จก มวย จาน เสิน ละออ เต๊?
แปลว่า : หิวแล้วหรือยัง? เอาขนมจีนสักจาน/ถ้วยก่อนดีไหม?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកត្រីម្ទេស
อ่านว่า : เติก ตแร็ย มเต๊ะฮ์
แปลว่า : พริกน้ำปลา
ภาษาอังกฤษ : Chilly fish source

ตัวอย่าง : ទឹកត្រីម្ទេសបែបនេះ គេជ្រលក់ជាមួយមាន់ដុត។
อ่านว่า : เติก ตแร็ย มเต๊ะฮ์ แบบ นี่ฮ์ เก จโร โละ เจีย มวย ม็วน ด็ด
แปลว่า : พริกน้ำปลาแบบนี้ เขาเอาไว้จิ้มไก่อบ(ที่เขมรน่ะครับ รสจะหวานอมเปรี้ยว)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់មាន់បំពងម្សៅ
อ่านว่า : สักจ์ ม็วน บ็อม โปง มเซา
แปลว่า : ไก่ชุบแป้งทอด
ภาษาอังกฤษ : Fried Chicken

ตัวอย่าง : អ្នកណាចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ ខ្ញុំសូមណែនាំសាច់មាន់បំពងម្សៅ។
อ่านว่า : เนียะ นา โจวล์ เจิด ญำ สักจ์ ม็วน  คญม โซม แนย์ น็วม สักจ์ ม็วน บ็อม โปง มเซา
แปลว่า : ใครขอบกินไก่ ผมขอแนะนำไก่ชุบแป้งทอด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

កង្កែបបោក-กบยัดใส้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កង្កែបបោក
อ่านว่า : ก็อง แกย์บ บอก
แปลว่า : กบยัดใส้ (กบฟาด)
ภาษาอังกฤษ : Grilled stuffed frog

ตัวอย่าง : ឃើញកង្កែបបោកអាំងក្រៀមៗហើយឃ្លានបាយណាស់។
อ่านว่า : เคิย์ญ ก็อง แกย์บ บอก อัง เกรียมๆ เฮิว์ย คเลียน บาย น่ะฮ์
แปลว่า : เห็นกบยัดใส้ย่างแห้งๆแล้วหิวข้าวอ่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រាប់ខ្នុរ
อ่านว่า : กร็วบ คโนว์ล, กร็วบ คะนาว(ภาษาพูด)
แปลว่า : เม็ดขนุน
ภาษาอังกฤษ : Jackfruit seeds

ตัวอย่าง : ញ៉ាំគ្រាប់ខ្នុរច្រើនប្រយ័ត្នដើរខ្យល់(ផោម)ដាក់អ្នកនៅក្បែរខ្លួនឯងណា។
อ่านว่า : ญำ กร็วบ คนาว จเริว์น ปรอยัด เดิวร์ คะยอว์ล (พอม) ดะ เนียะ เนิว กแบย์ คลวน แอย์ง น่ะ
แปลว่า : กินเม็ดขนุนเยอะระวังพายลม(ตด)ใส่คนข้างๆตัวเองน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីងៀត-ปลาแดดเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីងៀត
อ่านว่า : ตแร็ย เงียด
แปลว่า : ปลาแดดเดียว
ภาษาอังกฤษ : Dried Fish

ตัวอย่าง : ត្រីងៀតបឹងទន្លេសាបឆ្ងាញ់ណាស់ ចង់ញ៉ាំដល់ហើយ។
อ่านว่า : ตแร็ย เงียด เบิง ตนเล สาบ ชงัย์ญ น่ะฮ์  จ็อง ญำ ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ปลาแดดเดียวจากทะเลสาบอร่อยมาก อยากกินจังเลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second

image

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Khmer or Thai white sticky rice noodles

ตัวอย่าง : ចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកអត់បងប្អូន?
อ่านว่า : จ็อง ญำ นม บัย์ญ จก อ๊อด บอง บโอ๊น?
แปลว่า : อยากกินขนมจีนไหมพี่น้อง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %