នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

នំផ្លែអាយ,នំសម្លាប់ប្ដី-ขนมฆ่าผัวเขมร ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : នំផ្លែអាយ ឬ​ នំសម្លាប់ប្ដី
อ่านว่า : นม พแลย์ อาย รือ นม ซ็อมลับ พแด็ย
แปลว่า : ขนมฆ่าผัว (ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับ เพราะผมไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเลย)
ภาษาอังกฤษ : Samlab bdey (a kind of cake of Cambodians)

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះរកទិញនំផ្លែអាយញ៉ាំអត់សូវបានទេ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ โหรก ติงญ์ นม พแลย์ อาย ญำ อ็อด โซว บาน เต
แปลว่า : ทุกวันนี้หาซื้อขนมฆ่าผัวนี้กินไม่ค่อยได้แล้ว

ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ

ចេកខ្ទិះ-กล้วยบวชชี ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចេកខ្ទិះ
อ่านว่า : เจก คติ๊ฮ์
แปลว่า : กล้วยบวชชี
អានថា : គ្លួយបួតឈី
ภาษาอังกฤษ : Banana in coconut milk

ตัวอย่าง : បង្អែមដែលគេនិយមញ៉ាំជាងគេខ្ញុំគិតថាចេកខ្ទិះ។
อ่านว่า : บ็อง แอย์ม แดว์ล เก นิยม โฮบ เจียง เก  คญม เกิ่ด ทา เจก คติ๊ฮ์
แปลว่า : ของหวานที่เขานิยมกินที่สุดผมคิดว่ากล้วยบวชชี
អានថា : ខ៎ងវ៉៎ានធី់ខ៎ោវនិយមគីនធីស៊ុត ផ៎ុមឃីតវ៉ាគ្លួយបួតឈី

ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ

ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដំឡូងឆឹង
อ่านว่า : ด็อมโลง เฉิ่ง
แปลว่า : มันเชื่อม
អានថា : ម៉ាន់ឆ់ឿម
ภาษาอังกฤษ : candy (boiled in sugar)

ตัวอย่าง : អ្នកណាចូលចិត្តបង្អែមពិតជាត្រូវចិត្តជាមួយដំឡូងឆឹងមួយចាននេះ។
อ่านว่า : เนียะก์ นา โจว์ล เจิด บ็องแอย์ม เปิ่ด เจีย ตโรว เจิด เจียมวย ด็อมโลง เฉิ่ง มวย จาน นิ่ฮ์
แปลว่า : ใครที่ชอบของหวานคงจะถูกใจกับมันเชื่อมจานนี้
អានថា : ខ្រៃធី់ឆបខ៎ងវ៉៎ាន ឃង់ចៈធូកចៃកាប់ម៉ាន់ឆ់ឿមចាននី

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ការ៉េម
อ่านว่า : กาเรม
แปลว่า : ไอติม
អានថា : អៃទីម
ภาษาอังกฤษ : Ice-cream

ตัวอย่าง : ម្សិលម៉ិញបាយថ្ងៃត្រង់ហើយ ញ៉ាំការ៉េមមួយចានទៀត។
อ่านว่า : มเซ็วล์ เม็งญ์  บาย ทไง ตร็อง เฮิว์ย  ญำกาเรมมวยจานเตียด
แปลว่า : เมื่อวาน ข้าวเที่ยงเสร็จ กินไอติมอีกหนึ่งถ้วย
អានថា : ម់ឿវ៉ាន ខ់ាវធ់ៀងសេត គីនអៃទីមអ៊ីកនឹងធ់ួយ

ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីខ្ជឹង
อ่านว่า : ตแร็ย คจึง
แปลว่า : ปลากระทิง
ภาษาอังกฤษ : Tire track eel

ตัวอย่าง : សាច់ត្រីខ្ជឹងមានរស់ជាតិដូចសាច់ពស់។
อ่านว่า : สักจ์ ตแร็ย คจึง เมียน โร๊ะฮ์ เจียด โดย์จ สักจ์ โป๊ะฮ์
แปลว่า : เนื้อปลากระทิงมีรสชาตเหมือนเนื้องู

ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពស់អាំង
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ อัง หรือ ปั๊วะฮ์ อัง
แปลว่า : งูย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grilled Snake

ตัวอย่าง : បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅតាមមាត់បឹកទន្លេសាប ចាប់ពស់មកធ្វើពស់អាំងលក់។
อ่านว่า : บอง บโอน คแมย์ แดว์ล โร๊ะฮ์ เนิว ตาม ม็วด เบิ่ง ต็นเล สาบ  จับ โป๊ะฮ์ ทเวอ โป๊ะฮ์ อัง โล๊ะ
แปลว่า : พี่น้องชาวเขมรที่อยู่ริมทะเลสาบ จับงูมาทำเป็นงูย่างขาย

ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្ដាមថ្ម
อ่านว่า : กดาม ทมอ
แปลว่า : (ปูหิน)ปูดำ
ภาษาอังกฤษ : Rock Crab, Black Crab

ตัวอย่าง : ក្តាមថ្មមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តែថ្លៃណាស់។
อ่านว่า : กดาม ทมอ ชงังญ์  แตย์ ทไล น่ะฮ์
แปลว่า : ปูดำรสชาตอร่อย แต่แพงมาก

នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

នំពង់-ขนมขาโค ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : នំពង់, នំសណ្ដែក
อ่านว่า : นม ปง, นม ซ็อน แดย์ก
แปลว่า : ขนมคาโคว์

ตัวอย่าง : ខានបានញ៉ាំនំពង់យូរហើយ
อ่านว่า : คาน บาน ญำ นม ปง ยู เฮิว์ย
แปลว่า : ไม่ได้กินขนมคาโคว์นานแล้ว

មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

មឹក-ปลาหมึก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មឹក
อ่านว่า : หมึก, เหมิก, มึก, เมิ่ก
แปลว่า : ปลาหมึก
ภาษาอังกฤษ : Squid

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុបែបនេះបើបានមឹកអាំងក្លែមស្រាបៀរពិតជាល្អ។
อ่านว่า : อาก๊ะฮ์สะเธียด แบย์บ นิ่ฮ์ เบิว บาน หมึก อัง กแลย์ม ซ-รา เบีย เปิ่ดเจีย ละออ
แปลว่า : อากาศอย่างงี้ถ้าได้ปลาหมึกย่างแกล้มเบียร์จะดีมาก

សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សណ្ដែកដី
อ่านว่า : ซ้อนแดย์ก แด็ย
แปลว่า : ถั่วลิสง
ภาษาอังกฤษ : Peanut

ตัวอย่าง : គេថាញ៉ាំសណ្ដែកដីធ្វើឲ្យធាត់ ពិតទេ?
อ่านว่า : เก ทา ญำ ซ็อนแดย์ก แด็ย ทเวอ ออย ท็วด  เปิ่ด เต๊?
แปลว่า : เขาว่ากินถั่วลิสงทำให้อ้วน จริงไหม?

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ងោរជ្រក់បង្កង
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง
แปลว่า : ต้มยำกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Tomyam Shrimp

ตัวอย่าง : ស្ងោរជ្រក់បង្កងភាសាថៃហៅថាតុមយ៉ាំគុង។
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง เพียซา ไทย เฮาทา ต้มยำกุ้ง
แปลว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง ภาษาไทยเรียกว่า ต้มยำกุ้ง

អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អាម៉ុកត្រី
อ่านว่า : อาหมก ตแร็ย
แปลว่า : ห่อหมกปลา
ภาษาอังกฤษ : Amok fish

ตัวอย่าง : ជនបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរតែងតែចង់សាកញ៉ាំអាម៉ុកត្រីខ្មែរ។
อ่านว่า : จ็น บอระเต๊ะฮ์ แดวล์ โหมก ซรก คแมย์ แตย์ง แตย์ จ็อง สะก์ ญำ อาหมก ตแร็ย คแมย์
แปลว่า : ชาวต่างชาติที่มาเมืองเขมรมักจะอยากลองกินห่อหมกปลาเขมร

មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

មីឆា-ผัดมาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មីឆា, ឆាមី
อ่านว่า : มีชา, ชามี
แปลว่า : ผัดมาม่า
ภาษาอังกฤษ : Fried instant noodle

ตัวอย่าง : ឃើញមីឆាហើយនឹកបងប្រុសខ្ញុំ ព្រោះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីឆាណាស់។
อ่านว่า : เคิงญ์ มีชา เฮิว์ย เนิก บอง ปโร๊ะฮ์ คญม  ปโร๊ะฮ์ ก็วด โจวล์ เจิด ญำ มีชาน่ะฮ์
แปลว่า : เห็นผัดมาม่าแล้วคิดถึงพี่ชาย เพราะแกชอบกินผัดมาม่ามาก

បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

បង្គាបំពងម្សៅ-กุ้งชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បង្គាបំពងម្សៅ
อ่านว่า : บ็องเกีย บ็อมโปง มเซา
แปลว่า : กุ้งชุบแป้งทอด
ภาษาอังกฤษ : Deep fried small shrimp

ตัวอย่าง : បង្គាបំពងម្សៅពិតជាស្រួយឆ្ងាញ់មែន!!។
อ่านว่า : บ็อบเกีย บ็อมโปง มเซา เปิ่ด เจีย ซรวย ชงังญ์ แมน
แปลว่า : กุ้งชุบแป้งทดช่างกรอบอร่อยจริงๆ

មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ផាក់ឡូវ-พะโล้ไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មាន់ផាក់ឡូវ
อ่านว่า : ม็วน พะก์ โลว
แปลว่า : พะโล้ไก่ รสชาติคล้ายๆกับต้มขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Chicken Phak Low

ตัวอย่าง : ក្នុងចំណោមម្ហូបទាំងអស់ ខ្ញុំចូលចិត្តមាន់ផាក់ឡូវជាងគេ។
อ่านว่า : กนง จ็อมโนว์ม มโฮบ เตียง เอ๊าะฮ์  คญม โจวล์เจิด ม็วน พะก์โลว เจียง เก
แปลว่า : ในบรรดาเมนูทั้งหมด ผมชอบพะโล้ไก่ที่สุด

ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมูกรอบ ภาษาเขมรวันละคำ

ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក-คะน้าหมูกรอบ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : คัดนาชา สักจ์ จรูก
แปลว่า : คะน้าหมูกรอบ
ภาษาอังกฤษ : Fried Kale with crispy pork

ตัวอย่าง : ពេលទៅលេងស្រុកខ្មែរ សាកកុម្ម៉ង់ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកញ៉ាំមើលណាបងប្អូន។
อ่านว่า : เปวล์ เติว เลง ซรก คแมย์  สาก กมม็อง คัด นา ชา สักจ์ จรูก ญำ เมิวล์ นา บอง บโอน
แปลว่า : ถ้าได้ไปเที่ยวเมืองเขมร ลองสั่งคะน้าหมูกรอบกินดูเด้อพี่น้อง

បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

បបរស-ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បបរស
อ่านว่า : บอ บอ ซอ
แปลว่า : ข้าวต้มจืด
ภาษาอังกฤษ : rice porridge

ตัวอย่าง : បបរសជាមួយពងទាប្រៃក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរតើ!។
อ่านว่า : บอบอซอ เจียมวย โปง เตีย ปไร ก็ ชงัยญ์ มยาง แดย์ เติ้วว์
แปลว่า : ข้าวติมกับไข่เค็มก็อร่อยดีเหมือนกันน่ะ

ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត-ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិត
อ่านว่า : ชา ผกาขัดนา เจียมวย ผเซิด
แปลว่า : ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด
ภาษาอังกฤษ : Fried cauliflower and mushroom

ตัวอย่าง : ឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយផ្សិតតែអត់ដាក់សាច់ទេណា។
อ่านว่า : ชา ผกาขัดนา เจียมวย ผเซิด แตย์ อ็อด ดะก์ สักจ์ เต น่า
แปลว่า : ผัดกะหล่ำดอกกับเห็ด แต่ไม่ได้ใส่เนื้ออะไรเลยน่ะ

ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពងមាន់ចំហុយ
อ่านว่า : โปง ม็วน จ็อม ฮย
แปลว่า : ไข่(ไก่)ตุ๋น
ภาษาอังกฤษ : Steamed Egg

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ធ្វើពងមាន់ចំហុយ តែម៉េចមិនឆ្ងាញ់ដូចគេអញ្ចឹង?
อ่านว่า : ทล็วบ ทเวอ โปง ม็วน จ็อม ฮย แตย์ เม็กจ์ เมิน ชงัยญ์ โดย เก อังญ เจิ๊ง?
แปลว่า : เคยทำไข่ตุ๋นเอง ทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเขาเลยอ่ะ

មឹកឆាម្រេចខ្ចី-ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : មឹកឆាម្រេចខ្ចី
อ่านว่า : มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย
แปลว่า : ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน
ภาษาอังกฤษ : Fried squid with green pepper

ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ? ចង់សាកមឹកឆាម្រេចខ្ចីមើលអត់?
อ่านว่า : คเลียน บาย เฮิว์ย เนิ๊ว? จ็อง สาก มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย เมิวล์ อ๊อด?
แปลว่า : หิวข้าวยัง อยากลองปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อนดูไหม

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ
อ่านว่า : สักจ์ จรูก ชา มเรี๊ยะฮ์ ปเริว
แปลว่า : ผัดกะเพราหมู
ภาษาอังกฤษ : Fried pork with hot basil

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃថាសាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅខ្មែរអត់សូវឆ្ងាញ់ ព្រោះអត់ហិរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด ไทย ทา สักจ์ จรูก ชา มเรียะฮ์ ปเริว คแมย์ อ็อด โซว ชงัยญ์ ปโร๊ะฮ์ อ็อด เฮิวล์
แปลว่า : คนไทยว่าผัดกะเพราหมูเขมรไม่ค่อยอร่อย เพราะไม่เผ็ด