ខ្លាឃ្មុំ-หมี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខ្លាឃ្មុំ
อ่านว่า : คลา คมุม
แปลว่า : หมี
អានថា : មី
English : bear

ตัวอย่าง : ខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៅសេសសល់តិចតួចណាស់។
อ่านว่า : คลาคมุม เนิว กนง เปรย ธอมะเจียด เนิว เซะฮ์ ซ็อล เต็กจ์ตวกจ์ นะฮ์
แปลว่า : หมีที่อยู่ในป่าธรรมชาติยังหลงเหลืออยู่น้อยมาก
អានថា : មីធីយូណៃប៉ាថាំម៉ៈឆាតយ៉ាំងល៎ង់ល៎ឿយូណយម៉ាក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น