สัจธรรมแห่งชีวิต

Spread the love

image

👪 วันเวลา จะพาวัย เข้าใกล้ฝั่ง
👬 สุขภาพ แล กำลัง จะถดถอย
👭ใจเคยร้อน ก็ถอยร่น เป็นผลพลอย
👫 เริ่มเย็นลง และรอคอย รู้ปล่อยปลง
👬 สุขสุดท้าย ใช่อยู่ที่ มีทรัพย์สิน
👭 แค่พออยู่ พอกิน ตามประสงค์
👫 มีหน้าที่ การงาน ที่มั่นคง
👬 มีรายได้ พอดำรง ไม่วุ่นวาย
👭 มีบ้านช่อง ครองสุข ไร้ทุกข์ถม
👫 มีครอบครัว ที่เกลียวกลม สมดังหมาย
👬 มีร่มไม้ ไพรพฤกษ์ ไว้ผ่อนคลาย
👭 สุขภาพ ร่างกาย ไร้โรคา
👫 ถือธรรมะ ละนิมิต ให้จิตนิ่ง
👬 และเข้าใจ ในทุกสิ่ง รู้คุณค่า
👭 อนิจจ°…ทุกข°….อนัตตา…
👫 เมื่อมีมา..ก็มีไป…อย่าได้กลัว
👬 ทรัพย์สมบัติ มากมาย ใช่ไปด้วย
👭 รถและบ้าน จะสุดสวย ทองท่วมหัว
👫 ถึงยามจาก ก็จากไกล ไปแต่ตัว
👬 เหลือสองสิ่ง ดีกับชั่ว ติดตัวไป..

ความคิดเห็น