Spread the love

image

…..การที่เราได้รักใครสักคน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่อยู่ที่บุญวาสนาที่เคยได้ทำร่วมกัน จึงทำให้ได้มาพบเจอกัน แต่ถ้าหมดบุญที่ได้อยู่ร่วมกันแล้ว ก็ต้องจากกันไป ถึงเราจะรั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ และก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ภพกี่ชาติ…เราถึงจะได้มาเจอกันอีก

……ดังนั้นจงรักให้เหมือนกับ”วันแรก”ที่ได้คบ และทำสิ่งดีๆให้กันเหมือนกับเป็น”วันสุดท้าย”ของชีวิต ให้รักและใส่ใจกันทุกวัน ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันให้คุ้มค่า สร้างความทรงจำดีๆต่อกันไว้ โดยไม่ต้องคิดว่า….พรุ่งนี้ยังจะรักกันอยู่ไหม อนาคตความรักจะเป็นอย่างไร แค่ทำปัจจุบัน….ให้ดีที่สุดก็พอ

…….ณ.วันนี้เมื่อเราได้รักใครสักคน ขอให้รักอย่างเต็มที่ มีความสุขกับวันนี้ให้เต็มที่ ทำทุกๆวันให้เหมือนกับเป็นวันแห่งความรักของเรา และเมื่อเราได้ทำดีที่สุดแล้วกับความรักครั้งนี้ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน เราจะไม่ย้อนกลับมาเสียใจแน่นอน !!

ความคิดเห็น