6 ข้อคิดดีๆเอาไว้อ่านนะครับ

Spread the love

“จงบิน ! ให้สูงกว่า ที่คิด . . . . .
เพราะชีวิต มันสั้นกว่า ที่หวัง

จงพูด ให้น้อยกว่า ที่ฟัง . . . . .
และจงทำ ให้มากกว่า ที่พูด

จงหวัง! ให้น้อยกว่า ที่รัก . . . . .
เพราะอาจ อกหัก ใจสลาย

จงทำดีให้มากกว่า ที่ร้าย . . . . .
จงคิดอภัย ให้มากกว่าที่ชัง

จงกลัว! ให้น้อยกว่า ที่กล้า . . . .
และศรัทธา ให้มากกว่าที่เห็น

ปล่อยวาง ให้มากกว่า ที่เป็น . . .
แล้วจะเห็น ความสุขที่แท้จริง”

ความคิดเห็น