2

สำนักงานกรุงพนมเปญ ถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่า กทม.

ความคิดเห็น