10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่สดใส

Spread the love

อันนี้ชอบ…ขอแชร์ให้อ่านนะ…
image

1.ชีวิตพ่อแม่ให้มา (ถนอมหน่อย)
2.ทางเดินชีวิตเลือกเอง (ระวังหน่อย)
3.คู่ชีวิตหามาเอง (ทนเอาหน่อย)
4.เพื่อนคบกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ช่วยกันหน่อย)
5.ความสุขเป็นความรู้สึก  (ปรุงเอาหน่อย)

6.ความยุ่งยาก  เรายุ่งกับมันเอง
(ลืมๆ หน่อย)
7.จิตใจเรา ต้องฝึกฝนเอาเอง
(สงบๆ หน่อย)
8.ความเป็นเพื่อน ต้องสร้าง ด้วยกัน  (รักษาความจริงใจหน่อย)
9.ความสำเร็จ ต้องได้มาจาก
ความทุ่มเท
(พยายามหน่อย)
10.ความล้มเหลว หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ทำใจเอาหน่อย)

ความคิดเห็น