♡ ความพอเพียง ♡

Spread the love

มีขี้เมาคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า

เงินมาก   เงินน้อย   พอใช้     ก็พอ
ขี้เหร่       รูปงาม     ดูได้      ก็พอ
เเก่เฒ่า    เยาว์วัย      แข็งแรง ก็พอ
ยากดี      มีจน        คนดี     ก็พอ
สามี        กลับช้า    กลับมา  ก็พอ
ภรรยา     ขี้บ่น        ใส่ใจ    ก็พอ
เด็กน้อย   ดื้อซน      สอนได้  ก็พอ
บ้านเรือน  เล็กใหญ่   อยู่ได้    ก็พอ
แบรนด์เนม หรือไม่   ใช้ได้     ก็พอ
ปัญหา       หนักเบา  แก้ได้   ก็พอ
เกิดมา       ชาตินี้     มีดี      ก็พอ
จู๋เล็ก       จู๋ใหญ่     แข็งได้   ก็พอ

ความคิดเห็น