ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ឯកា-โดดเดี่ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឯកា
อ่านว่า : แอย์กา
แปลว่า : เหงา โดดเดียว
ภาษาอังกฤษ : Lonely

ตัวอย่าง : ភាពឯកាកំពុងញាំញីជីវិតខ្ញុំហើយ។
อ่านว่า : เพียบ แอย์กา ก็อม ปง ญ็วม ญี จี เวิด คญม เฮิวย์
แปลว่า : ความเหงาเดียวดายกำลังทำลายชีวิตผมแล้ว

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %