អ្វី-อะไร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

คุณคิดว่ารูปอะไรภาษาเขมร : អ្វី, អី, ស្អី
อ่านว่า : อแว็ย, แอ็ย, ซแอ็ย
แปลว่า : อะไร
អានថា : អៈរ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : What

ตัวอย่าง : ឃើញមួយរំពេចដំបូង អ្នកឃើញរូបអ្វី?
อ่านว่า : เคิงญ์ มวย รมเป็กจ์ ด็อมโบง  เนียะ เคิงญ์ รูป อแว้ย?
แปลว่า : เห็นแว้บแรก…คุณเห็นรูปอะไร
អានថា : ហ៊េន វែប់ រែក់… ឃូន់ ហ៊ែន់រូបអៈរ៉ៃ

ความคิดเห็น