អ្នកដ៏ទៃ-คนอื่น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เงียบ

ภาษาเขมร : អ្នកដ៏ទៃ
อ่านว่า :​เนียะ ดอ เตย
แปลว่า : คนอื่น
អានថា : ឃន់អ៊ឺន
ภาษาอังกฤษ :​Other people

ตัวอย่าง : ពេលនិយាយអ្វីត្រូវចេះក្រែងចិត្តអ្នកដ៏ទៃផង។
อ่านว่า : เปว์ล นิเยียย อฺเว็ย ตฺโรว เจ๊ะฮ์ แกรง เจิด เนียะ ดอ เตย พอง
แปลว่า : เวลาพูดอะไรให้รู้จักเกรงใจคนอื่นด้วย
អានថា : វេឡា ចៈ ភូត អៈរ៉ៃ ហ់ៃ រូច័ក ក្រេងចៃ ឃន់ អ៊ឺន ដួ់យ

ความคิดเห็น