អូន/បងសម្លាញ់-ที่รัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second


คู่รักชาวแคมร์เขาเรียกกันยังไง อันนี้ไม่ต่างกับไทยครับ มีตะเอง ที่รัก อะไรต่างๆ นานา แต่ถ้าให้ตรงตัวก็มี អូន/បង សម្លាញ់ อ่านว่า โอน/บอง ซ็อม ลัญ

อ้าว มี / ด้วย แล้วใช้ไงอ่ะ

เอ๊ะ… ไอ้ตัวสะกดกับญหญิงนี้มันใช่แมา

ภาษาเขมร:
อ่านว่า:
แปลว่า:
អានថា:
ภาษาอังกฤษ:

ตัวอย่าง:
อ่านว่า:
แปลว่า:
អានថា:

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %