អា-ไอ้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

วันนี้ขอนำเสนอคำหยาบหน่อยนะครับ
image

ภาษาเขมร : អា
อ่านว่า : อา
แปลว่า : ไอ้
អានថា : អៃ

ตัวอย่าง : ល្អណាស់អាអូន។
อ่านว่า : ลออ นะฮ์ อาโอน
แปลว่า : ดีมากไอ้น้อง
អានថា : ឌី ម៉ាក អៃ់ ណ៑ង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น