អាវុធ-อาวุธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

อาวุธภาษาเขมร : អាវុធ
อ่านว่า : อาวุธ
แปลว่า : อาวุธ
អានថា : អាវុធ
ภาษาอังกฤษ : Wipond
Listen :

ตัวอย่าง : អ្នកមិនអាចយកអាវុធឡើងយន្ដហោះបានទេ។
อ่านว่า : เนียะ เมิน อากจ์ โหย็ก อาวุธ เลิว์ง ยนเฮาะฮ์ บาน เต
แปลว่า : คุณไม่สามารถเอาอาวุธขึ้นเครื่องบินได้เลย
អានថា : ឃូន់ ម៉ៃ សាម៉ាត អាវ់ អាវុធ ឃឺន់ ខ្រឿងប៊ីន់ ដាយ់ លើយ

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %