អាវរងា-เสื้อกันหนาว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : អាវរងា
อ่านว่า : อาว โร เงีย
แปลว่า : เสื้อกันหนาว
ภาษาอังกฤษ : Coat

ตัวอย่าง : កោលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខ្ញុំបានទៅផ្សារទិញអាវរងា។
อ่านว่า : กาว์ล ปี ทไง โปร ฮัวะฮ์  คญม บาน โตว ผซา ติย์ญ อาว โร เงีย
แปลว่า : เมื่อวันพฤหัสบดี ฉันได้ไปตลาดซื้อเสื้อกันหนาว

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %