អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់-ไลน์แมน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់
อ่านว่า: อาจ ญา ก็อนดาล คฺแซ บ็อนต็อด
แปลว่า: ไลน์แมน
អានថា: ឡាយមែន
ภาษาอังกฤษ: Lineman

ตัวอย่าง: អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់វ័យក្មេង
อ่านว่า: : อาจญา ก็อนดาล คฺแซ บ็อนต็อด เวย คฺเมง
แปลว่า: ไลน์แมนวัยเยาว์
អានថា: ឡាយមែនវ៉ៃយ៉ៅវ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น