អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អស់
อ่านว่า : เอาะฮ์
แปลว่า : หมด
ภาษาอังกฤษ : Finish

ตัวอย่าง : ឃ្លានពេកញ៉ាំមីស្រុះអស់ពីរកញ្ជប់។
อ่านว่า : คเลียน เปก ญำ มี ซโระฮ์ เอ๊าะฮ์ ปี กังญ์ จ็อบ
แปลว่า : หิวเกิน เลยกินมาม่าต้มหมดสองห่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %