អរុណសួស្ដី-สวัสดีตอนเช้า ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : អរុណសួស្ដី
อ่านว่า : อรุณ ซัว สแด็ย
แปลว่า : อรุณสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ : Good morning

ตัวอย่าง : អរុណសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
อ่านว่า : อรุณ ซัว สแด็ย บอง บโอน เตียง เอ๊าะห์ กเนีย
แปลว่า : สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุ่กคน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %