អន្សម-ข้าวต้มมัด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : អន្សម
อ่านว่า : อ็อน ซอม
แปลว่า : ข้าวต้มมัด
ภาษาอังกฤษ :

ตัวอย่าง : អន្សមស្រុកខ្មែរធំជាងអន្សមស្រុកថៃ។
อ่านว่า : อ็อน ซอม ซรก คแมย์ย ธม เจียง อ็อน ซอม ซรก ไทย
แปลว่า : ข้าวต้มมัดเมืองเขมรใหญ่กว่าข้าวต้มมัดเมืองไทย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %