អណ្ដើកមាស-แมลงเต่าทอง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : អណ្ដើកមាស
อ่านว่า : อ็อน ดาว์ก เมียะฮ์
สระ ើ ภาษาไทยออกไม่ได้ ให้อ่าน อา-เออ เร็วๆ ก็จะได้เสียง ើ
ถ้าจะให้ถูก ก็ อ็อน ดา-เอิก (อ่านเร็วๆ)
แปลว่า : แมลงเต่าทอง
អានថា : ម្លែងតៅថង
ภาษาอังกฤษ : Ladybug

ตัวอย่าง : តើអ្នកណាស្គាល់ទេថា អណ្ដើកមាសទំលើផ្កាអ្វី?
อ่านว่า : ตา-เออ เนียะ นา สฺก็วล เต ทา  อ็อน ดา-เอิก เมียะฮ์ ต็ม เลอ ผกา อแว้ย?
แปลว่า : มีใครรู้จักไหมว่า แมลงเต่าทองเกาะบนดอกอะไร
អានថា : មីខ្រៃរូម៉ៃវ៉ា ម្លែងតៅថងកក់ប៊ន់ដកអៈរ៉ៃ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %