ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡើងវិញ
อ่านว่า : เลิว์ง วิย์ญ
แปลว่า : ใหม่ เอาใหม่
ภาษาอังกฤษ : Once again

ตัวอย่าง : បក្សប្រឆាំងទាមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ។
อ่านว่า : ปะก์ ปรอ ชัง เตียม เตีย โอว์ย เมียน กา เบาะฮ์ ฉโนว์ด เลิว์ง วิย์ญ
แปลว่า : พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %