ឡាន-รถยนต์ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ឡាន-รถยนต์

ឡាន-รถยนต์

ภาษาเขมร : ឡាន
อ่านว่า : ฬาน
แปลว่า : รถยนต์
ภาษาอังกฤษ : Car

ตัวอย่าง : នេះជាឡានរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ฬาน โร เบาะฮ์ คญม
แปลว่า : นี่คือรถยนต์ของฉัน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %