ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:4 Second
ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ហ្វ្លាស់
อ่านว่า : ฟละฮ์
แปลว่า : แฟลช์ไดรว์
ภาษาอังกฤษ : Flash drive, handy drive, thumb drive

ตัวอย่าง : ខ្ញុំទើបនឹងទិញហ្វ្លាស់ថ្មី 16 Gb។
อ่านว่า : คญม เติบ นึง ติงญ์ ฟละฮ์ ทแม็ย ด็อบปรำมวย จี
แปลว่า : ผมเพิ่งซื้อแฟลช์ดไดรว์ใหม่ 10 จิ๊ก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %