ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second


ภาษาเขมร: ហើម
อ่านว่า: เฮิม
แปลว่า: บวม
អានថា: បួម
ภาษาอังกฤษ: to swell

ตัวอย่าง: ពួកម៉ាកខ្ញុំថ្លោះជើងពេលនេះកំពុងហើមខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า: ปัวะ ม๊ะ คญม ทเลาะ เจิง เปลนิฮ์ ก็อมปง เฮิม คลัง น่ะ
แปลว่า: เพื่อนผมขาเคล็ด ตอนนี้กำลังบวมมากเลย
អានថា: ភឿនភ៎ុមខ៎ាខ្លេត់ តននីកាំឡាំងបួមម៉ាកលើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %