ហឺ-เผ็ด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ហឺ ឬ ហិរ
อ่านว่า : เฮอ รือ เฮะร์
แปลว่า : เผ็ด
អានថា : ផេត់
ภาษาอังกฤษ : Spicy

ตัวอย่าง : ឃើញបុកល្ហុងហឺៗអញ្ចឹងឃ្លានបាយដល់ហើយ។
อ่านว่า :
เคิงญ์ บก ลฺฮง เฮอ ๆ อังญ์เจิง คฺเลียน บาย
แปลว่า : เห็นส้มตำเผ็ดๆงี้แล้วหิวข้าวจัง
អានថា : ហេន់ ស់ុមតាំផេត់ៗង៑ីល៑ែវ ហ៊ិវខ់ាវចាំង

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %