ស្ពាន-สะพาน ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube

Read Time:0 Second

ภาษาเขมรวันละคำ กับครูฤทธี
ภาษาเขมร : ស្ពាន
อ่านว่า : ส-เปียน
แปลว่า : สะพาน
ภาษาอังกฤษ : Bridge

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %