ស្នាមផ្លែសាច់-รอยแผลเป็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្នាមផ្លែសាច់
อ่านว่า : ซฺนาม พฺแลย์ สักจ์
แปลว่า : รอยแผลเป็น
អានថា : រ៉យ ភ្ល៎ែ ប៉េន់
ภาษาอังกฤษ : scar, blemish

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមានស្នាមផ្លែសាច់នៅលើក្បាលជង្គង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។
อ่านว่า : คญม เมียน ซฺนาม แพฺลย์ สักจ์ เนิว เลอ กฺบาวล์ จงกง ดอย ซา กฺโระฮ์ ทฺนะ จอราจอ
แปลว่า : ฉันมีรอยแผลเป็นบนหัวเข่าจากอุบัติเหตุ
អានថា : ឆា៎ន់ មី រ៉យ ភ្លែ៎ ប៉េន់ ប៊ន់ ហួ៎ ខៅវ់ ចាក ឧបាត់ទិហ៊េត

Admin : Rithy

ความคิดเห็น