ស្ដាយក្រោយ-เสียใจ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្ដាយក្រោយ
อ่านว่า : ซฺดาย กรอย
แปลว่า : เสียใจ(เสียดายทีหลัง)
អានថា : ស៎ៀចៃ
English : regret

ตัวอย่าง : កុំចាំដល់បាត់បង់ហើយនិយាយពាក្យថា ស្ដាយក្រោយ។
อ่านว่า : กม จำ ด็อล บัด บ็อง เฮย นิเยียย เปียก์ ทา  ซฺดาย กรอย
แปลว่า : อย่ารอจนเสียมันไปแล้วค่อยพูดคำว่า เสียใจ
អានថា : យ៉ារ៉ ចុន ស៎ៀ ម៉ាន់ ប៉ៃ លែវ ខយ់ ភូត ខាំវ៉ា ស៎ៀចៃ

ความคิดเห็น