ស្ងាប-หาว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second


ภาษาเขมร : ស្ងាប
อ่านว่า : สงาบ
แปลว่า : ห่าว
អានថា : ហាវ
English : Yawn

ตัวอย่าง : ទើបក្រោកពីដេកសោះ ស្ងាបបួនប្រាំដងហើយ។
อ่านว่า : เติบ กรอก ปี เดก เซาะ สงาบ บวน ปรำ ดอง เฮย
แปลว่า : เพิ่งตื่นนอนเองห่าวตั้งสี่ห้าครั้งไปแล้ว
អានថា : ភើង់ ទឺន ណន អេង ហាវ តាំង ស៊ី ហា ខ្រាំង ប៉ៃ លែវ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %