ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ករសុកូឡា-ช็อกโกเลต ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ករសុកូឡា
อ่านว่า : สะกอ โซะโกลา
แปลว่า : ช็อกโกเลต
ภาษาอังกฤษ : Chocolate

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស្កសុកូឡាខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์ เจิด ญำ สะกอ โซะโกลา คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : ฉันชอบกินช็อกโกเลตมากเลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %