ស្ករកៅស៊ូ-หมากฝรั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្ករកៅស៊ូ
อ่านว่า : ซฺกอ เกาซู
แปลว่า : หมากฝรั่ง
អានថា : ម៉ាកហ្វៈរ៉ាំង

ตัวอย่าง : មាត់ស្អុយណាស់ ទំពាស្ករកៅស៊ូមួយទៅ។
อ่านว่า : หมอด ซะอย นะ ตมเปีย ซฺกอ เกาซู มวย โต้ว
แปลว่า : ปากเหม็นอ่ะ เคี้ยวหมากฝรั่งสักอันไป
អានថា : ប៉ាក មេន់ អៈ  ខៀវ ម៉ាកហ្វៈរ៉ាំង ស័ក អាន់ ប៉ៃ

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น