សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

សំរាម-ขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សំរាម
อ่านว่า : ซ็อม ราม
แปลว่า : ขยะ
ภาษาอังกฤษ : garbage, trash

ตัวอย่าง : ហេតុអ្វីបានជាសំរាមច្រើនម្លេះ?
อ่านว่า : แฮย์ต อแว็ย บาน เจีย ซ็อม ราม จเริว์น มและฮ์?
แปลว่า : ทำไมขยะเยอะจัง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %