សោយទីវង្គត-สวรรคต ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

ภาษาเขมร: សោយទីវង្គត
อ่านว่า: ซอย ตี วง กด
แปลว่า: สวรรคต
អានថា: សៈវ៉ាន់ណៈឃត់
ภาษาอังกฤษ: to pass away, to die (for kings)

ตัวอย่าง: ព្រះរាជានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។
อ่านว่า: :

เปรียะ เรีย เจีย เนย เปรียะ เรียเจียนาจักไทย บาน ซอย ตี วงกด เนิว ทไง ตี ด็อบแบ็ย แคย์โตะลา ชนำ ปี ปอน ด็อบปรำมวย
แปลว่า: พระราชาแห่งราชอาณาจักรไทยได้เสด็จสวรรคตณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๕๕๙
អានថា: ផ្រៈរ៉ាឆាហ៊េង់រ៉ាតឆៈអៈណាចក្រថៃដាយសៈដេត់សៈវ៉ាន់ណៈឃត់ ណៈ វ៉ាន់ធី ស៊ីប់ស៎ាម ទុឡាខុម ខ.ស៎ ស៎ងផាន់ហ់ារ៉យហ់ាស៊ីប់អេត់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %