សែង-ห่าม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
សែង-ห่าม ภาษาเขมรวันละคำ

សែង-ห่าม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សែង
อ่านว่า : แซย์ง
แปลว่า : หาม
ภาษาอังกฤษ : carry, bear (by 2 or more people)

ตัวอย่าง : ជួយគ្នាសែងអីវ៉ាន់បន្តិចមើល។
อ่านว่า : จวย กเนีย แซย์ง แอ็ย วัน บ็อน เต็ย์จ เมิ๊ว์ล
แปลว่า : ช่วยกันหามของหน่อยดิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %